skip to main content

Innovasjon

Cargill Innovation Center i Dirdal, tidligere EWOS Innovation, er et av verdens fremste forskningsmiljøer innen sjømat og fiskehelse.  

Innovasjonssenterets fokus er forskning på ernæring og ernæringsrelaterte områder for laksefisk, inkludert prosessteknologi for fôr og råvareutvikling. Det legges det ned stor innsats i utvikling av fôr med stabil og høy ytelse produsert fra trygge råvarer. Med toppmoderne FoU-fasiliteter og forskere i verdensklasse, har Cargill Innovation Center lagt grunnlaget for at vi kan tilby våre kunder rådgivning og fiskefôr av ypperste klasse for best lønnsomhet. Gjennom 30 år har forsknings- og teknologisenteret hatt flere navneskifter. I starten het selskapet Norsk Bioakva AS, deretter Felleskjøpet Havbruk AS, NorAqua Innovation AS og EWOS Innovation AS. Siste navneendring, til Cargill Innovation Center Dirdal, skjedde i 2016 som følge av at Cargill ble ny eier.

Fiskehelse har alltid vært høyt prioritert ved Cargill Innovation Center i Dirdal. Det foregår kontinuerlig prosjekter rettet mot å bedre fiskehelse, inkludert å bekjempe lakselus og andre sykdommer gjennom utvikling av nye fôr og fôrdietter. CIC Dirdal har en egen lakseluslab, hvor det testes og utvikles fôr med naturlige komponenter uten bruk av medisiner. Cargill er på kontinuerlig jakt etter nye kilder til marine råvarer og proteiner som kan bidra til fortsatt bærekraftig vekst i havbruksnæringen. CIC Dirdal har flere spennende prosjekter på gang her.