skip to main content

Om Cargill i Norge

Cargill tilbyr mat, landbruk, finansielle og industrielle produkter og tjenester til verden. Sammen med bønder, kunder, myndigheter og lokalsamfunn og basert på innsikt og erfaring vi har opparbeidet oss gjennom over 150 år, hjelper vi mennesker til å utvikles og trives. Vi har 155 000 ansatte i 70 land som har forpliktet seg til å skaffe verden mat på en ansvarlig måte, redusere miljøpåvirkningen og forbedre lokalsamfunnene hvor vi jobber og bor. 

Cargill etablerte sin virksomhet i Norge i 2015 med oppkjøpet av EWOS, en global leder innen fôr til laks. Cargill sysselsetter ca 366 personer på åtte steder i Norge. Stedene inkluderer tre fôrfabrikker og et toppmoderne forskning og utviklingssenter. 

EWOS er nå integrert i Cargill Animal Nutrition som en virksomhet ved navn Cargill Aqua Nutrition. Denne virksomheten representerer EWOS-merket.

For mer informasjon om Cargill, besøk www.cargill.com.

Cargill Aqua Nutritions globale hovedkontor i Bergen

Lanternen Image_inpage Cargill Aqua Nutrition har hovedkontor i 2. etasje Thormøhlensgate 51B, som er bygget "Lanternen" på Marineholmen i Bergen.

- Havbyen Bergen er allerede verdens marine hovedstad og Marineholmen er kraftsenteret. Både kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer holder til her. Vi ønsker å bidra til å styrke den marine klyngen som skal binde næringsliv, forvaltning, forskning og utdanningsinstitusjoner enda sterkere sammen, sier Einar Wathne, president Cargill Aqua Nutrition og styreleder i Seafood Innovation Cluster.

Våre fabrikker

Floro Factory Image_inpage Cargill har tre moderne fabrikker i Norge: Florø i Sogn og Fjordane, Halsa i Nordland og Bergneset i Troms. Alle tre er hjørnesteinsbedrifter i sine kommuner.

Cargill leverer EWOS-fôr til kundene døgnet rundt, syv dager i uken, fra Stavanger-området i sør til Hammerfest i nord. Mer enn 95 prosent av leveransene skjer med båt.

Innovasjon

CIC Dirdal Image_inpage Cargill Innovation Center i Dirdal, tidligere EWOS Innovation, er et av verdens fremste forskningsmiljøer innen sjømat og fiskehelse.  

Innovasjonssenterets fokus er forskning på ernæring og ernæringsrelaterte områder for laksefisk, inkludert prosessteknologi for fôr og råvareutvikling.

Det legges det ned stor innsats i utvikling av fôr med stabil og høy ytelse produsert fra trygge råvarer. Med toppmoderne FoU-fasiliteter og forskere i verdensklasse, har Cargill Innovation Center lagt grunnlaget for at vi kan tilby våre kunder rådgivning og fiskefôr av ypperste klasse for best lønnsomhet.

Les mer om vår FoU virksomhet i Norge

Fôrlevering

Feed Delivery Image_inpage Cargill leverer EWOS-fôr fra våre tre fabrikker til kundene døgnet rundt, syv dager i uken, fra Stavanger-området i sør til Hammerfest i nord. Mer enn 95 prosent av leveransene skjer med båt.

Vår historie

EWOS’ historie er lang og komplisert. Selskapet har vært i svensk, finsk, dansk og norsk eie, og ble slått sammen med NorAqua i 2000. I 2013 tok de svenske og amerikanske investeringsselskapene Altor og Bain over, og i 2015 solgte de EWOS til Cargill.

1931  EWOS blir grunnlagt som «Handelsbolag» i Sverige, av Erik Berggren, Wiktor Wiede og Olle Sjøstedt. Derav navnet EWOS.

1935  EWOS AB blir kjøpt opp av legemiddelkonsernet AB Astra.

1949  EWOS AB blir etablert i Norge med datterselskapet Norsk Landbrukskjemi, som er søsterfirma av EWOS i Södertälje.

1974  Det inngås avtale mellom EWOS og Felleskjøpet. Fiskeforet blir markedsført under varemerket «FK-EWOS».

1979  Alfa Laval AB kjøper EWOS fra Astra AB.

1987  Norsk Landbrukskjemi AS skifter navn til EWOS AS. Cultor kjøper EWOS fra Alfa Laval.

1988  EWOS og Felleskjøpet skiller lag, og EWOS står på egne ben i Norge.

1996  Felleskjøpet Aqua (FKT) og Stormøllen Havbruk (Statkorn Holding)  danner nytt fiskefôrselskap: NorAqua.

1997  NorAqua og FKF fusjonerer.

1999  Det danske firma Danisco AS kjøper Cultor OY fra Finland.

2000  Statkorn Holding (senere Cermaq) kjøper EWOS fra Danisco, og EWOS og NorAqua slås sammen.

2013  Cermaq selger EWOS til investeringsfondene Altor og Bain Capital.

2015 Investeringsfondene Altor og Bain Capital selger EWOS til Cargill.