skip to main content

Produkter og fôr

I Norge produserer og selger Cargill fôr til oppdrettsfisk, i hovedsak laks og ørret, under merkenavnet EWOS. Vi tilbyr en komplett produktmiks for alle typer situasjoner, og produktporteføljen vår dekker alle stadier av laksens livssyklus – fra klekkeri til slakt.

Les mer om produktene våre her    Kontakt produkter og merkevare  

 

 

Som andre husdyr må også oppdrettsfisk fôres regelmessig, og fôret må ha et innhold som tilfredsstiller de næringsbehov den har fra naturen.

I Norge produserer Cargill en rekke ulike fôrtyper, fra mikroskopisk startfôr på 0,6 mm til yngel, til store pellet på 13 mm.

Felles for alle oppskriftene er at de inneholder naturprodukter fra fiskeri og landbruk i form av protein, fett, karbohydrater i tillegg til næringsstoffer som vitaminer og mineraler.