skip to main content

Global inkludering og mangfold

Hos Cargill er alle viktige og alle har betydning.

Cargills formål er å være den globale lederen når det gjelder å mette verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte. Inkludering og mangfold er viktige virkemidler for å virkeliggjøre dette formålet og hjelpe oss til å bli den mest betrodde partneren innen landbruk, matvarer og ernæring.

Vi mener at veien til å vinne krever at hver eneste person, uansett rolle, nivå, avdeling eller sted, viser lederskap når det gjelder å være inkluderende og slik drive frem ekstraordinære resultater. Hvis vi vil skille oss ut her i verden, må vi aktivt engasjere alle ansatte til å forme en mer integrert, bedre utstyrt organisasjon.

Forretningsfordelene ved inkludering og mangfold:

 • Styrker forretningsvirksomheten vår.
 • Gjør det mulig for oss å vinne gjennom et mangfold av kapasiteter, høytytende team og modig lederskap.
 • Posisjonerer Cargill til å forme fremtidens verden og bedre løse behovene til kundene våre og de lokalsamfunnene vi betjener.

Vi oppmuntrer våre ansatte, slik*:

 • Vær nysgjerrig.
 • Vær villig til å lære og la deg påvirke av andre.
 • Lytt nøye og oppmerksomt.
 • Ta til deg et bredt tilfang av perspektiver.
 • Ta nødvendig ubehag, for å få det mer behagelig.

*Tilpasset fra Ferdmann, Bernardo M. og Barbara R. Deane, eds. Diversity at Work: The Practice of Inclusion. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2014. Trykk.

Grunnen til at en inkluderende kultur er viktig, og hvordan vi kan oppnå det

Vår inkluderende og høytytende kultur vil posisjonere oss til konsekvent å vinne ved å fokusere innsatsen vår innen tre områder som er knyttet til inkludering og mangfold. 

Det handler om menneskene hos oss.

Hvis vi vil vinne med arbeidskraften vår, må vi sette folkene våre først – alle folkene våre. Hos Cargill er alle viktige og alle har betydning. Dette kommer til uttrykk i hvordan vi tenker, handler og engasjerer oss med andre. Vi er alle ledere hos Cargill, og som ledere må vi oppføre oss inkluderende for å drive frem økt engasjement og bidrag.

For å gjøre dette vil vi: 

 • Forholde oss til alle ved å tiltrekke oss, utvikle og engasjere mangfoldige team globalt, samtidig som vi drar nytte av et mangfold av perspektiver for å oppnå bedre resultater.
 • Utvikle hver enkelt, inkludert oss selv, for å frigjøre det fulle potensialet i arbeidsstyrken vår.
 • Øke eget og felles velbehag ved å ha mot til å utfordre det vi finner ubehagelig.

Det handler om hvor vi arbeider.

Det å vinne på arbeidsplassen krever at vi viser genuint og inspirerende lederskap. Vi må drive frem tillit, engasjement og produktivitet gjennom hele organisasjonen. Ekte, inspirerende ledere som oppfører seg inkluderende, tjener som rollemodeller for andre i teamene sine og som de ellers kommuniserer med. Samlet bygger dette opp en kultur der alle kan yte sitt beste.  

For å gjøre dette vil vi:

 • Inspirere andre gjennom å forstå dem, og formidle deres tilknytning til vårt høyverdige formal.
 • Være en rollemodell for utvikling av tillit gjennom å vise forståelse for, gjøre oss kjent med og verdsette andre kulturer.
 • Fremme dialog, slik at mennesker er villige til å ha oppriktige og modige samtaler om inkludering og mangfold. 

Det handler om kundene og lokalsamfunnene våre. 

For å vinne på markedsplassen må Cargill skille seg ut på modige og gjennomtenkte måter for å drive frem veksten og prestasjonene våre. For å vokse i markedene vi betjener, må vi bli bedre enn alle andre på å levere det kundene trenger for å lykkes. Vi vil oppnå resultater når vi bruker vår kollektive kunnskap, utnytter et bredt tilfang av perspektiver, erfaringer, talenter og ideer fra alle. 

For å gjøre dette vil vi:

 • Løse problemer og drive innovasjon gjennom å legge våre mangfoldige talenter inn i arbeidet.
 • Se alle andre med et inkluderende blikk, slik at vi kan handle besluttsomt og modig.
 • Oppnå eksepsjonelle resultater gjennom inkluderende fremferd og etterrettelighet for alle.