skip to main content

Bærekraft

Mette verden, beskytte kloden og berike lokalsamfunn 

Forankret i våre veiledende prinsipper tar vi til oss et bredt omfang av tilnærminger for å holde matvare- og landbrukssystemer robuste. Følgende er grunnleggende for hvordan Cargill driver sin virksomhet rundt om i verden:

  • Vise integritet, etikk og transparens
  • Drive bærekraftige forsyningskjeder
  • Beskytte menneskerettigheter
  • Fremme inkludering og mangfold
  • Sikre tryggheten for mennesker, dyr og matvaresystemene våre

Finn ut mer om prioriteringene og partnerne våre (Cargill.com).

Mette verden

Forbedre matvaresikkerhet og ernæring, drive frem innovasjon innen matvaresystemer og styrke bøndenes levebrød 

Beskytte kloden

Forbedre bruken av jorda, fremme klimaløsninger og beskytte vannressurser

Berike lokalsamfunnet

Styrke økonomisk utvikling og utviklingen av lokalsamfunnet, og å drive frem et varig resultat gjennom de ansattes engasjement