Cargill ønsker å forbedre vekstvilkårene i verden.

Cargill skaper forbindelser på tvers av det globale matsystem for å forbedre vekstvilkårene i verden. Vi kobler bønder til markeder, kunder med bærekraftig ernæringsløsninger og før verden.
 

Om Cargill

Lær mer om Cargill og vår virksomhet.


Om Cargill

Cargill har over 150 års erfaring med å levere næringsmidler, landbruksprodukter og finansielle og industrielle produkter og tjenester verden over, og fremmer anvendelsen av ny kunnskap i partnerskap med bønder, kunder, myndigheter og lokalsamfunn. I alt har Cargill 153 000 ansatte i 67 forskjellige land, som er opptatt av å skaffe verden mat på en ansvarlig måte, redusere miljøpåvirkningene og bidra til å gjøre lokalsamfunnene de bor og arbeider i, enda bedre.