skip to main content

Cargill ønsker å forbedre vekstvilkårene i verden.

Cargill skaper forbindelser på tvers av det globale matsystem for å forbedre vekstvilkårene i verden. Vi kobler bønder til markeder, kunder med bærekraftig ernæringsløsninger og før verden.
 

Om Cargill

Lær mer om Cargill og vår virksomhet.

Om Cargill

Cargill bidrar til at verdens matsystem arbeider for deg. Vi skaper forbindelser mellom bønder og markeder, kunder og ingredienser samt familier og basisvarer – fra maten de spiser til gulvene de trår på. Teamet vårt bestående av over 160 000 medlemmer fra hele verden skaper nytt med formål i tankene, som gir makt til partnerne og lokalsamfunnene våre mens vi jobber med å gi ernæring til verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte.

Fra fôr som reduserer metanutslipp til avfallsbaserte fornybare drivstoff – mulighetene er uendelige. Men verdiene våre forblir de samme. Vi setter folk fremst. Vi strekker oss lengre. Vi gjør det som er riktig. Dette er hvordan vi har dekket behovene til folkene og planeten vi bor på i 158 år – og hvordan vi skal fortsette å gjøre det for generasjonene som kommer etter oss. Hvis du vil se mer informasjon, kan du gå til Cargill.com og besøke nyhetssenteret vårt.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Som skissert i vår forpliktelse til menneskerettigheter, respekterer Cargill internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i vår egen virksomhet, leverandørkjeder og lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Vi tar veiledning fra internasjonale standarder og erklæringer, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs), FNS verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Ved å undertegne FNs Global Compact, har selskapet også forpliktet seg til å fremme menneskerettigheter. I samsvar med disse rammene foretar vi aktsomhetsvurderinger (due diligence) og risikovurderinger og iverksetter tiltak for å rette opp problemer der det er avdekkes på våre arbeidsplasser, i leverandørkjeder og omkringliggende samfunn.

Vi forventer at våre leverandører gjør det samme, og våre forventninger til våre leverandører er skissert i Cargill’s Code of Conduct for leverandører. I samsvar med den norske åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) som trådte i kraft 1. juli 2022, har Cargill også en innkjøpspolicy for Cargill Animal Nutrition and Health på plass for sine leverandører i Norge.

For mer informasjon se EWOS.no: https://www.ewos.com/no/om-oss/inkludering-og-mangfold/apenhetsloven-og-ewos-as