skip to main content

Cargill ønsker å forbedre vekstvilkårene i verden.

Cargill skaper forbindelser på tvers av det globale matsystem for å forbedre vekstvilkårene i verden. Vi kobler bønder til markeder, kunder med bærekraftig ernæringsløsninger og før verden.
 

Om Cargill

Lær mer om Cargill og vår virksomhet.


Om Cargill

Cargills 155 000 ansatte i 70 land jobber utrettelig med å realisere målet vårt om å ernære verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte. Hver dag knytter vi sammen bønder med markeder, kunder med ingredienser og mennesker og dyr med maten de trenger for å overleve og trives. Ved å kombinere 155 års erfaring med nye teknologier og ny innsikt, fungerer vi som en betrodd partnerfor kunder innen matvarer, landbruk, finans og industri i mer enn 125 land. Skulder ved skulder bygger vi en sterkere og bærekraftig fremtid for landbruket. Hvis du vil ha mer informasjon, besøk Cargill.com og vårt Nyhetssenter. 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Som skissert i vår forpliktelse til menneskerettigheter, respekterer Cargill internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i vår egen virksomhet, leverandørkjeder og lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Vi tar veiledning fra internasjonale standarder og erklæringer, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs), FNS verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Ved å undertegne FNs Global Compact, har selskapet også forpliktet seg til å fremme menneskerettigheter. I samsvar med disse rammene foretar vi aktsomhetsvurderinger (due diligence) og risikovurderinger og iverksetter tiltak for å rette opp problemer der det er avdekkes på våre arbeidsplasser, i leverandørkjeder og omkringliggende samfunn.

Vi forventer at våre leverandører gjør det samme, og våre forventninger til våre leverandører er skissert i Cargill’s Code of Conduct for leverandører. I samsvar med den norske åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) som trådte i kraft 1. juli 2022, har Cargill også en innkjøpspolicy for Cargill Animal Nutrition and Health på plass for sine leverandører i Norge.

For mer informasjon se EWOS.no: https://www.ewos.com/no/om-oss/inkludering-og-mangfold/apenhetsloven-og-ewos-as