skip to main content

Cargill ønsker å forbedre vekstvilkårene i verden.

Cargill skaper forbindelser på tvers av det globale matsystem for å forbedre vekstvilkårene i verden. Vi kobler bønder til markeder, kunder med bærekraftig ernæringsløsninger og før verden.
 

Om Cargill

Lær mer om Cargill og vår virksomhet.

Om Cargill

Cargill er forpliktet til å levere mat, ingredienser, jordbruksløsninger og industrielle produkter som bidrar til å nære verden på en trygg, ansvarlig og bærekraftig måte. Sentralt i forsyningskjeden inngår vi samarbeid med bønder og kunder for å skaffe, bearbeide og levere produkter som er livsviktige.

De 160 000 teammedlemmene våre driver meningsfylt nyskapning, noe som er med på å gi kunder det viktigste de trenger, slik at virksomheter kan vokse, lokalsamfunn kan lykkes og forbrukere kan leve godt. Med 159 års erfaring som en familiebedrift ser vi fremover, samtidig som vi pleier verdiene våre. Vi prioriterer mennesker. Vi strekker oss lengre. Vi gjør det riktige – i dag og for fremtidige generasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Cargill.com og News Center.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Som skissert i vår forpliktelse til menneskerettigheter, respekterer Cargill internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i vår egen virksomhet, leverandørkjeder og lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Vi tar veiledning fra internasjonale standarder og erklæringer, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs), FNS verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Ved å undertegne FNs Global Compact, har selskapet også forpliktet seg til å fremme menneskerettigheter. I samsvar med disse rammene foretar vi aktsomhetsvurderinger (due diligence) og risikovurderinger og iverksetter tiltak for å rette opp problemer der det er avdekkes på våre arbeidsplasser, i leverandørkjeder og omkringliggende samfunn.

Vi forventer at våre leverandører gjør det samme, og våre forventninger til våre leverandører er skissert i Cargill’s Code of Conduct for leverandører. I samsvar med den norske åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) som trådte i kraft 1. juli 2022, har Cargill også en innkjøpspolicy for Cargill Animal Nutrition and Health på plass for sine leverandører i Norge.

For mer informasjon se EWOS.no: https://www.ewos.com/no/om-oss/inkludering-og-mangfold/apenhetsloven-og-ewos-as